Lu Fang

Ph.D, Associate Professor

Dept. of Electronic Engineering, Tsinghua University

fanglu@tsinghua.edu.cn

PostDoc

Mengqi Ji

mji@tsinghua.edu.cn

3D vision and health tech

Xiaoyun Yuan

yuanxy92@gmail.com

Computational Photography, Gigapixel Imaging, Optical Computing and Photoacoustic Imaging


PhD Students

Jiaqi Fan

fjq19@mails.tsinghua.edu.cn

computational imaging

Yong Wang

wy.light@foxmail.com

Biomedical imaging, Optical machine learning

Zhixi Zhao

zhao-zx11@mails.tsinghua.edu.cn

Photonic Neuromorphic Computing, Fiber Optics and Communications

Yuduo Guo

gyd20@mails.tsinghua.edu.cn

computational light field imaging

Tiankuang Zhou

ztk18@mails.tsinghua.edu.cn

Intelligent Computing

Siyuan Gu

ericgeesejet@gmail.com

optical machine learning

Zhiwei Xue

xuezw17@mails.tsinghua.edu.cn

Computational photography, Long-range imaging with light field

Zhihao Xu

astonaxu@me.com

High-throughput opto-electronic computing

MPhil Students

Xueyang Wang

wangxuey19@mails.tsinghua.edu.cn

Human-centered AI, Computer Vision

Yinheng Zhu

zhuyh19@mails.tsinghua.edu.cn

Computational Imaging

Jinzhi Zhang

zhang-jz19@tsinghua.org.cn

Multi-view Reconstruction

Shi Mao

maos19@mails.tsinghua.edu.cn

3D vision

Jianing Zhang

jn-zhang19@mails.tsinghua.edu.cn

computational imaging

Dawei Zhong

zdw19@mails.tsinghua.edu.cn

slam, 3d reconstruction, neural rendering

Tian Zheng

zhengt19@mails.tsinghua.edu.cn

3d semantic segmentation, 3d reconstruction

Visitors

Haiyang Ying

yinghy203@gmail.com

3D Vision

Guangyu Wang

guangyuwmoer@163.com

Multi-view Reconstruction

Puhua Jiang

puhua@umich.edu

Computer Vision, Deep Learning and Computer Graphics

Alumni

Guoqing Zhang

wlsdzyzl@163.com

3D reconstruction, computer graphics

Lan Xu

Assistant Professor, ShanghaiTech University

Lei Han

Engineer, Huawei